Beskrivning av Brf Lillys Kvarter, Bofaktabroschyr, utgåva 2, maj 2018, gäller för samtliga trapphus/lägenheter. Det finns även en broschyr för Bofakta Hus 3, där du hittar  lägenheterna i trapphus 4 - 7.

* I månadsavgiften ingår fastighetsskötsel, ränta, vatten, värme och sophämtning. Månadsavgifterna är preliminära, smärre förändringar kan ske. Avgift för hushållsel, telefoni och bredband tillkommer. Lägenheterna har individuell mätning av varmvatten.

** Uteplats

 

 

I Brf Lillys kvarter finns det totalt 121 lägenheter fördelade i tre hus och sju trapphus.
 

 
 
Lgh_2.JPG