Beskrivning - Husen

 
0420 Karrlijan_Cam2_Webb.jpg
 
 

Husen uppfyller de krav på tillgänglighet som finns. Trösklarna är enkla att passera även med rullator eller rullstol. Det finns inga trappsteg från entrén eller hissen.

Tak - Takpapp, takterrass och sedum del av hus 1.
Ytterfasad - Utfackningsvägg med stålregelstomme, isolering, ventilationsskikt samt stående träfasad av värmebehandlad furu. Vissa delar puts. Lägenhetskiljande väggar och bjälklag av betong.
Uppvärmning/Fjärrvärme - Vattenburen värme - radiatorer. Utanpåliggande rör (vita i rummen, kromade i badrummen).
Ventilation - FTX system med centralt från och tilluftsaggregat.
Fönster - Trä/aluminium: 2 + 1 glas isolerruta.
Fönsterdörrar - Trä/aluminium: 2 + 1 glas isolerruta.
Tamburdörrar - Från Daloc typ S33 eller likvärdig.
Innerdörrar - Vita – dörrtrycke i metall.
Förråd - Förråden är placerade i källarplan. Förråden har gallerväggar och är omkring 2-4 m²stora. Det är inte säkert att man får sitt förråd direkt under sitt eget trapphus.
Parkering - Föreningen har 89 garageplatser, varav 10 elbilsplatser, se sidan 10.

 

BESKRIVNING - LÄGENHETER

 

För en fullständig beskrivning av lägenheternas grundstandard klicka här.

Standarden som beskrivs är bostädernas grundstandard. Den som köper en lägenhet i tidigt skede ges möjlighet att göra andra inredningsval. Läs mer om tillval här.

Om lägenhetsytan av någon anledning (så som flytt av schakt eller liknande) skulle ändras i samband med finprojektering innebär detta ingen justering av insats eller månadsavgift, förutsatt att ändringen inte motsvarar mer än tre procent av lägenhetsytan.

 
 
Läget_4.JPG
 

ARKITEKTENS ORD

 

” Husen formar ett kvarter med gemensam gård ovan ett underbyggt garage. På gården skapas ytor för samvaro, småbarnslek, odling och picknickplats. Öppningar i kvarteret finns dels mot åkermyntans centrum där kvarteret angörs. Mot väster öppnar sig kvarteret mot parkrummet och mot söder finns en öppning mellan huskropparna där solljuset tar sig in på gården. De långa horisontella huskropparna gestaltas med svepande balkongband runt om husen som förstärker horisontaliteten och kvarterts former. Balkongernas fronter kompletteras med en stående träpanel som ger husen en inbjudande känsla av inre värme. Lägenheterna är planerade för att skapa stora rum på liten yta.”

/John och Dereka Kirsh

Arkitekterna_1.jpg